Nasi specjaliści

Dr. n.med. Andrzej Frankiewicz

Dr n.med. Andrzej Frankiewicz jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologiem i transplantologiem klinicznym. Pan Doktor zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń z kręgu zaburzeń krzepnięcia krwi (trombofilia, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa małopłytkowość, skazy osoczowe i naczyniowe), chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego (nowotwory mieloproliferacyjne, nadkrwistość prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, włóknienie szpiku, szpiczak plazmocytowy i inne gammapatie monoklonalne, chłoniaki, ostre białaczki: szpikowa i limfoblastyczna, przewlekła białaczka limfocytowa i szpikowa, zespoły mielodysplastyczne) oraz chorobami związanymi z niedokrwistością (z niedoborów żelaza, witaminy B12 i kwasu foliowego, choroby hemolityczne).

Dr n. med. Tomasz Horzelski
Ginekolog położnik, ginekolog onkolog 

Jestem specjalistą ginekologii i położnictwa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od początku mojej kariery zawodowej związany jestem z Kliniką Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu gdzie zdobyłem umiejętności i doświadczenie zawodowe. W 2021 roku uzyskałem specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz tytuł doktora nauk medycznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Obszarem moich zawodowych zainteresowań w szczególności jest ginekologia operacyjna oraz plastyczna a także perinatologia. Systematycznie doskonalę swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach oraz zjazdach naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Moim Pacjentkom zapewniam kompleksową opiekę obejmującą diagnostykę i leczenie chorób kobiecych ze szczególnym uwzględnieniem pełnego zakresu operacji ginekologicznych (techniką klasyczną, przezpochwową, laparoskopową i laserową) w tym leczenia operacyjnego nowotworów narządu rodnego oraz prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej.

Dr hab. n. med. Marek Glinka
Angiolog

Dr hab. n. med. Marek Glinka, jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz angiologii, czyli chorób naczyń. 

Od kilkunastu lat, zajmuje się leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych.
Posiada olbrzymie doświadczenie w wykonaniu zabiegów operacyjnych usunięcia żylaków oraz zabiegów małoinwazyjnych za pomocą lasera i fal radiowych.

W swojej pracy troszczy się nie tylko o uzyskanie jak najlepszego efektu leczniczego, ale też wizualnego i kosmetycznego, co możliwe jest dzięki wykonywaniu zabiegów w sposób estetyczny.
Dr hab. n. med. Marek Glinka jest uznanym specjalistą w dziedzinie proktologii. Posiada duże doświadczenie w leczeniu, za pomocą metod małoinwazyjnych, między innymi: 

  • guzków krwawnicowych odbytu (hemoroidy),
  • szczeliny odbytu,
  • fałdów,
  • zakrzepów brzeżnych​;

Zainteresowania zawodowe dr hab. n. med. Marka Glinki obejmują również:

  • kompleksową terapią przeciwobrzękową u pacjentów zarówno z pierwotnymi jak i wtórnymi obrzękami limfatycznymi kończyn dolnych i górnych (szczególnie po mastektomii);
  • dermatochirurgię, czyli kosmetyczne usuwanie zmian skóry (guzki, znamiona barwnikowe, kaszaki i inne) metodami chirurgicznymi poprzez elektrokoagulację oraz laser CO2​;
  • leczenie przepuklin brzusznych metodami klasycznymi i laparoskopowymi;

Dr hab. n. med. Marka Glinka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Międzynarodowego Forum Minichirurgii Żył (International Forum for Minisurgery of Varicose Veins) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, w którym zasiada w Radzie Naukowej.

Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik
Kardiolog, genetyk 

Jestem lekarzem od 16 lat. W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2005 – 2006 studiowałem także na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Po studiach rozpocząłem pracę w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS), gdzie zdobyłem specjalizację z Kardiologii i uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. W 2018 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – specjalność kardiologia. Posiadam Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na wykonywanie badań UKG (echo serca). ​Wykonuje badania UKG przezklatkowe i przezprzełykowe. ​Jestem autorem lub współautorem blisko 100 publikacji, w tym m.in.: jednej książki, trzech rozdziałów w książkach, 39 streszczeń zjazdowych, 53 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 2018 roku pełnię funkcję adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lek. med Ewa Skotalczyk
Reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych

Jestem absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację z chorób wewnętrznych zdobyłam pracując w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. Od kilku lat moją wiodącą specjalizacją jest reumatologia. Aktualnie pracuję na Oddziale Reumatologii Szpitala Specjalistycznego Nr 5 Św. Barbary w Sosnowcu. Zajmuję się głównie pacjentami z chorobami zapalnymi stawów, chorobami autoimmunologicznymi, układowymi chorobami tkanki łącznej. Moją domeną są także osteoporoza, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów i wiele innych chorób reumatologicznych. Wykonuję iniekcje dostawowe (tzw. “blokady”- także z kwasu hialuronowego). W trakcie mojej pracy na oddziale zajmuję się również “leczeniem biologicznym” (zarówno kwalifikacją i jak i prowadzeniem tego leczenia).

Dr n. med. Sylwia Górczyńska-Kosiorz
Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Ukończyłam Analitykę Medyczną na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej. Od tego czasu pracuje w Pracowni Genetyki Molekularnej, która jest integralną częścią Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii na Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiadam uprawnienia diagnosty laboratoryjnego, specjalizację z analityki klinicznej (pierwszego stopnia) oraz tytuł specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej. Uzyskałam stopień doktora nauk medycznych w 2003 roku. Jestem współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, od wielu lat prowadzę szkolenia stażowe dla diagnostów laboratoryjnych będących w trakcie specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. W ramach pracy zawodowej zajmuje się nie tylko badaniami naukowymi, klinicznymi ale także diagnostyką genetyczną. Od kilku lat jestem kierownikiem Pracowni Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu im. prof. Stanisława Szyszko. Posiadam duże doświadczenie z zakresu diagnostyki schorzeń genetycznych w tym trombofilii, celiakii, zespołu Gilberta, niskorosłości, hemochromatozy. Posiadam także doświadczenie w badaniach cytogenetycznych. Jestem również członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.