Leczenie przeciwzakrzepowe

Profilaktyka i leczenie zakrzepicy jest złożone a jego skuteczność zależy także od prawidłowej oceny czynników ryzyka, diagnostyki molekularnej czy identyfikacji schorzenia, którego jednym z objawów może być zakrzepica. ​Szczególnie istotne jest także odpowiednie prowadzenie ciąży u pacjentek, u których istnieje predyspozycja genetyczna do rozwoju zakrzepicy; u których występuje zakrzepica lub wystąpiły poronienia. ​​W leczeniu ambulatoryjnym najczęściej stosowanymi lekami w terapii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są heparyny drobnocząsteczkowe, pochodne warfaryny i inhibitory czynnika Xa (rywaroksoban, apiksaban) czy inhibiotor trombiny (dabigatran).