Kardiologia

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa to określenie zakrzepic obejmujących żyły głębokie i zatorowość płucną. Najczęściej dotyka żył w obrębie kończyn dolnych. Z kolei zatorowość płucna jest zagrażającym życiu powikłaniem, które może pojawić się jako następstwo zakrzepicy żył głębokich. Następstwem zatorowości płucnej jest zakrzepowo‑zatorowe nadciśnienie płucne. Jest ono wynikiem zatorowości płucnej, w której dochodzi do zamknięcia części rozgałęzień tętnicy płucnej przez skrzepliny, które w trakcie leczenia zatorowości nie uległy „odetkaniu” czyli rekanalizacji.
 

Istnieje kilka ważnych oznak i objawów sugerujących możliwość wystąpienia zakrzepicy żylnej.

Objawy zakrzepicy żył głębokich, która jest stanem zagrożenia życia: 

  • ból lub tkliwość nie spowodowane urazem;
  • ocieplenie skóry w dotyku;
  • zaczerwienienie lub przebarwienie skóry; 

Nasi specjaliści

Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik
Kardiolog, genetyk 

Jestem lekarzem od 16 lat. W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2005 – 2006 studiowałem także na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Po studiach rozpocząłem pracę w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS), gdzie zdobyłem specjalizację z Kardiologii i uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. W 2018 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – specjalność kardiologia. Posiadam Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na wykonywanie badań UKG (echo serca). ​Wykonuje badania UKG przezklatkowe i przezprzełykowe. ​Jestem autorem lub współautorem blisko 100 publikacji, w tym m.in.: jednej książki, trzech rozdziałów w książkach, 39 streszczeń zjazdowych, 53 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 2018 roku pełnię funkcję adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.