Badania immunologiczne

W związku z występowaniem nadkrzepliwości krwi w przebiegu wielu chorób o podłożu autoimmunologicznym konieczne jest przeprowadzanie kompleksowej diagnostyki. Ponadto zaburzona funkcja układu odpornościowego może być również przyczyną niepłodności.

W ramach diagnostyki w Naszym Ośrodku proponujemy Państwu wykonanie następujących badań:

  • oznaczenie antykoagulantu toczniowego, stosowanego w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego (APS);
  • oznaczenie profilu przeciwciał przeciwjądrowych ANA, stosowanego w diagnostyce chorób autoimmunologicznych;
  • oznaczenie polimorfizm genów KIR i HLA-C, których obecność może utrudniać prawidłową implantację zarodka oraz tworzenie łożyska czego konsekwencją jest niepłodność immunologiczna;
  • oznaczenie immunofenotypu subpopulacji limfocytów jako markerów niedoboru odporności, będącego jedną z przyczyn niepłodności immunologicznej;