Antykoncepcja hormonalna

Racjonalna antykoncepcja

Dobór metody antykoncepcyjnej zależy od wielu czynników. W większości sytuacji do ginekologa zwracają się kobiety zdrowe, u których można zastosować dowolną metodę antykoncepcji.
Natomiast w sytuacjach szczególnych, u kobiet po przebytych ciężkich chorobach, chorujących przewlekle lub obciążonych znacznym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy bardzo szczegółowo rozważyć i wybrać odpowiednią metodę.
Według aktualnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dla bezpieczeństwa pacjentki, wybór metody antykoncepcji powinien być poprzedzony następującymi badaniami: wywiadem personalnym oraz rodzinnym, szczególnie w zakresie występowania zakrzepicy, badaniem ginekologicznym z USG dopochwowym, cytologią oraz USG piersi. 

WAŻNE !
Stosowanie antykoncepcji hormonalnej jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży, kobiet z rakiem piersi, otosklerozą, przebytą lub czynną zakrzepicą, cukrzycą ze zmianami naczyniowymi, nieustabilizowanym, wysokim nadciśnieniem, u kobiet palących co najmniej 15 papierosów/ dobę, z trombofilią, długotrwale unieruchomionych oraz w innych rzadkich przypadkach.

Wyboru metody antykoncepcji dokonuje pacjentka po przedstawieniu przez lekarza ginekologa-położnika profilu bezpieczeństwa dostępnych środków.